Sunday, 16 February 2014

Điều kiện trở thành kế toán tiền gửi ngân hàng

Điều kiện trở thành kế toán tiền gửi ngân hàng


TRUNG TÂM DẠY KẾ TOÁN HÀ NỘI  xin chi sẻ với các bạn các thông tin, điều kiện kế toán tiền gửi ngân hàng.

Muốn dự tuyển vào các vị trí nhân viên kế toán ngân hàng, yêu cầu trước tiên là ứng viên đó phải có kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán tốt. Ngoài ra ứng viên phải tự tìm hiểu thêm các kiến thức về lĩnh vực kế toán tiền gửi ngân hàng hoặc có thể đi học thêm các khóa học kế toán ngắn hạn về kế toán tiền gửi ngân hàng do Đại học Ngân hàng hoặc Đại học Kinh tế tổ chức.

kế toán ngân hàng

Điều kiện trở thành kế toán tiền gửi ngân hàng

Bên cạnh đó, ứng viên phải tìm hiểu thêm về các quy định của pháp luật liên quan tài chính kế toán ngân hàng (Luật ngân hàng, Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp…), tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; học tập, rèn luyện các kỹ năng về tiếng Anh, vi tính, kỹ năng mềm…

Như vậy không hẳn cứ ra trường là bạn phải dự tuyển vào kế toán tổng hợp, có thể đi đường vòng (dự tuyển vào kế toán viên, giao dịch viên…) để được tiếp cận môi trường ngân hàng, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi, bổ sung kiến thức. Sau đó nếu năng lực tốt, bạn sẽ chủ động đề xuất hoặc trưởng bộ phận sẽ có đề xuất với bạn.

Tuy nhiên, một điều kiện bắt buộc khi dự tuyển vào ngân hàng là phải có ngoại hình, đặc biệt chú trọng đến ngoại hình đối với các vị trí có liên quan, tiếp xúc với khách hàng thường xuyên.
 
Mời bạn tham khảo thêm khóa học kế toán thực hành được KẾ TOÁN HÀ NỘI biên soạn đào tạo toàn bộ trên chứng từ thực tế